Správné odpovědi:

1.C rychlost rovnoměrného pohybu je  fyzikální veličina, která má svoji značku v a základní jednotku km/h

(základní jednotka rychlosti je m/s)

2.A s = v . t
3.B když celkovou dráhu pohybu dělíme celkovým časem
4.A  20 m/s
5.C 4 m/s